Beantwoording Statenvragen 3716 PvdD Vervuiling bodemwater bij aanleg verbinding A13 A16

Datum besluit: 16 februari 2021


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Statenvragen met betrekking tot de vervuiling bodemwater bij de aanleg van de verbinding A16 Rotterdam (voorheen verbinding A13-A16) vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering