Beantwoording Statenvragen 3717 SP Uitstel verbod chemische gewas-beschermingsmiddelen

Datum besluit: 16 februari 2021


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Statenvragen 3717 van de SP over uitstel verbod chemische gewasbeschermingsmiddelen vastgesteld. Gedeputeerde Staten geven in de beantwoording aan te streven naar een totaalverbod in het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen voor het gesubsidieerd agrarisch natuurbeheer, maar dat Gedeputeerde Staten de tijd nemen om samen met de sector te onderzoeken op welke wijze het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan worden beëindigd.

Type besluit: GS-vergadering