Beantwoording Statenvragen 3718 VVD - Onnodig lijden aangereden wild door papieren probleem

Datum besluit: 16 februari 2021


Helaas worden in Zuid-Holland met enige regelmaat reeën of damherten slachtoffer van een aanrijding. Dit ondanks alle maatregelen om aanrijdingen te voorkomen. Een aangereden ree of damhert heeft vaak ernstige verwondingen en moet dan uit zijn lijden worden verlost. Dit is een taak voor de zogenoemde valwildteams. Dat zijn personen met een jachtakte en een speciale toestemming van de provincie en de politie om deze taak uit te voeren. Er was wat onduidelijkheid ontstaan over de benodigde toestemmingen en de bijbehorende verzekering en de VVD heeft daar vragen over gesteld. In de beantwoording van de vragen geeft het college van Gedeputeerde Staten aan dat deze zaken in Zuid-Holland goed geregeld zijn.

Type besluit: GS-vergadering