Beantwoording Statenvragen 3719 Arriva lijn 470 Alphen-Schiphol

Datum besluit: 16 februari 2021


Gedeputeerde Staten hebben op 16 februari 2021 de beantwoording vastgesteld van Statenvragen 3719 van de SP met betrekking tot drukte op buslijn 470 om 5:13 tussen Alphen en Schiphol. Gedeputeerde Staten zien op dit moment geen noodzaak om extra overleggen te voeren met de concessiehouder Arriva omdat bestaande overlegstructuren voldoende zijn om de vinger aan de pols te houden. De vervoerder bepaalt dagelijks of extra ritten moeten worden ingezet adv bezettingscijfers en druktemeldingen van buschauffeurs. De bezetting op de specifieke rit valt ruim binnen de gehanteerde richtlijnen om verantwoord te reizen met het OV zoals vastgesteld binnen NOVB+ verband. Er is voor dit moment dus geen reden om extra te versterken op de rit van 5:13. Voor reizigers die de huidige bezetting wel als te druk ervaren, zijn er voldoende alternatieven door een rit eerder of later te nemen.

Type besluit: GS-vergadering