Beantwoording statenvragen 3723 PvdD - Tijdelijk jachtverbod vanwege extreme weersomstandigheden

Datum besluit: 16 februari 2021


Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de schriftelijke vragen van de PvdD over opschorten van de jacht in verband met het winterweer vastgesteld. Gedeputeerde Staten geven in de antwoorden aan dat in het wild levende inheemse dieren bestand zijn tegen de winterse omstandigheden en in de regel goed in staat om beschutting en voedsel te vinden. Ook wordt in de beantwoording aangegeven dat het jachtseizoen op de wildsoorten reeds is beëindigd. Een tijdelijk jachtverbod op basis van de weersomstandigheden is om deze reden dan ook niet aan de orde.

Type besluit: GS-vergadering