Besluiten LEADER subsidie t.b.v. transitieperiode (POP3+)

Datum besluit: 16 februari 2021


In 2021 en 2022 is het in provincie Zuid-Holland mogelijk om LEADER-subsidie aan te vragen in de LEADER-gebieden Holland Rijnland en Polders met Waarden. Daarmee wil de provincie ontwikkeling stimuleren op gebied van gezondheid van mens en leefomgeving, circulaire economie, de relatie tussen stad en land en duurzaamheid. Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend in de periode van 18 februari 2021 tot en met 28 november 2022. Voor LEADER-gebied Holland Rijnland is in totaal € 890.000,- LEADER-subsidie beschikbaar en voor Polders met Waarden € 1.125.000,-. Hiermee wordt het totaal resterende budget opengesteld. Met dit nieuwe openstellingsbesluit wordt het LEADER-programma met twee jaar verlengd. In deze extra periode is het voor de LEADER-groepen Holland Rijnland en Polders met Waarden mogelijk om aanvullende subsidie aan te vragen voor de uitvoering van het LEADER-programma. LEADER is een onderdeel van het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.

Type besluit: GS-vergadering