Instellen hoger beroep tegen uitspraak rechtbank Den Haag inzake faunabeheerplan knobbelzwaan

Datum besluit: 16 februari 2021


Recent oordeelde de Rechtbank Den Haag dat Gedeputeerde Staten onterecht het faunabeheerplan voor de knobbelzwanen zou hebben goedgekeurd. Volgens het oordeel van de rechtbank is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de knobbelzwanen in de gehele provincie schade aanrichten. Daarnaast was de rechtbank van oordeel dat er bij de bestrijding van knobbelzwanen onvoldoende rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van de zeldzame en strikt beschermde kleine zwaan. De provincie gaat ervan uit dat het faunabeheerplan wel aan de gestelde regels voldoet en is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank. Daarom wordt de zaak door middel van een hoger beroep nu voorgelegd aan de Raad van State.

Type besluit: GS-vergadering