Kennisgeving aan PS van de overlegreactie op voorontwerpbestemmingsplan ‘Dierenpension - Oude Polder’, gemeente Pijnacker-Nootdorp

Datum besluit: 16 februari 2021


Gedeputeerde Staten hebben een brief vastgesteld waarmee zij Provinciale Staten informeren over hun reactie op het voorontwerp-bestemmingsplan 'Dierenpension - Oude Polder', gemeente Pijnacker Nootdorp. Dit is conform afspraken om de Staten te informeren wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen op locaties waarover eerder amendementen of moties waren ingediend. De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil onder meer een dierenpension en dierenbegraafplaats realiseren in de Oude Polder. Gedeputeerde Staten kunnen zich daar niet in vinden vanwege de strijdigheid van de ontwikkeling met provinciale beleid ten aanzien van Ruimtelijke Kwaliteit. De ontwikkeling is wat haar betreft te fors in dit gebied dat is aangeduid als 'Recreatiegebied'.

Type besluit: GS-vergadering