Ontwikkelingen Nationaal Groeifonds en regionale Groeiagenda Zuid-Holland

Datum besluit: 16 februari 2021


Met de Regionale Groeiagenda Zuid-Holland wordt ingezet op systeeminterventies op het gebied van kennis en innovatie, de maakindustrie, energie-infrastructuur, bereikbaarheid en human capital. De ambitie van de samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en overheden om de krachten te bundelen en meer samen op te trekken krijgt hiermee verder vorm.

Type besluit: GS-vergadering