Reactie GS Concept Nota van beantwoording wensen en bedenkingen concept RES 1.0 Rotterdam Den Haag

Datum besluit: 16 februari 2021


Gedeputeerde Staten hebben de mogelijkheid gekregen van de energieregio Rotterdam Den Haag om voor 1 maart met een reactie te komen op de concept nota van beantwoording van de wensen en bedenkingen van de Provinciale Staten voor de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0. De brief aan de Stuurgroep regionale energiestrategie regio Rotterdam Den Haag, met daarin aandacht voor participatie, energiebesparing, kosteneffectiviteit, infrastructuur en ruimtelijke kwaliteit, is door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering