Samenwerkingsovereenkomst ROV-ZH 2021-2024

Datum besluit: 16 februari 2021


De provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zijn regievoerders voor het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH). Het ROV-ZH is onze partner in de uitrol van de aanpak “Maak een punt van nul” voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te krijgen. De huidige samenwerkingsovereenkomst is verlopen, met het aangaan van deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal de Zuid-Hollandse aanpak voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding binnen het ROV-ZH voor de komende jaren up to date en geborgd zijn.

Type besluit: GS-vergadering