Verkenning naar een strategische agenda voor de Zuid-Hollandse eilanden

Datum besluit: 16 februari 2021


De provincie voert een verkenning uit naar het opstellen van een strategische agenda voor de Zuid-Hollandse eilanden Voorne-Putten, Goeree-Oveflakkee en Hoeksche Waard. Het gaat om (transitie)opgaven die vragen om een bovenregionale aanpak. Bij de uitvoering van deze verkenning worden niet alleen de gemeenten van de drie eilanden betrokken, maar ook het waterschap, ondernemers en het maatschappelijk middenveld.

Type besluit: GS-vergadering