Verlening incidentele subsidie project Corona impuls Fieldlabs 2021 2022

Datum besluit: 16 februari 2021


Door middel van een online werksessie met fieldlabs, living labs en innovatiehubs heeft InnovationQuarter de Corona-gerelateerde problemen in kaart te gebracht. Om deze problemen te verhelpen wordt aan Provinciale Staten voorgesteld om InnovationQuarter een incidentele subsidie van maximaal € 600.000,00 voor het project Corona impuls Fieldlabs toe te kennen. Door de coronapandemie staan diverse van deze organisaties financieel onder druk. Vaste kosten, zoals huur en salarissen, lopen grotendeels door, terwijl inkomsten terugvallen doordat geen projecten kunnen worden uitgevoerd, partners afhaken en flexibele huurcontracten en events geannuleerd worden. Het verdienvermogen van fieldlabs en innovatiehubs is beperkt en vanwege subsidieregels hebben ze geen reserves kunnen opbouwen. De subsidie moet worden gebruikt voor een extra economische impuls om sterker uit de crisis te komen.

Type besluit: GS-vergadering