Wijzigingsbesluit vervaldatum Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

Datum besluit: 16 februari 2021


Zuid-Holland is een provincie waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren. Aantrekkelijke winkel- en centrumgebieden zijn erg belangrijk voor een goed woon,- werk- en leefklimaat. Door de opkomst van internetwinkelen, demografische ontwikkelingen en nu ook de Corona-crisis functioneren niet alle winkel- en centrumgebieden naar behoren. In sommige gevallen nemen de kwaliteit en aantrekkelijkheid af. De provincie Zuid-Holland heeft daarom in 2018 de ‘Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland’ vastgesteld met een werkingsduur van 3 jaar. Uit een onlangs uitgevoerde evaluatie is gebleken dat de subsidieregeling bijdraagt aan de provinciale doelstellingen op het gebied van detailhandel en dat er nog steeds behoefte aan is bij lokale partijen. Daarom is de werkingsduur van de subsidieregeling verlengd tot 1 januari 2025. Later dit voorjaar zal Gedeputeerde Staten een besluit nemen over een inhoudelijke wijziging en het moment van openstelling van de subsidieregeling in 2021.

Type besluit: GS-vergadering