Beantwoording Statenvragen 3712 - PvdD over aanpak stikstofuitstoot

Datum besluit: 2 februari 2021


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de beantwoording vastgesteld van Statenvragen 3712 van de Partij voor de Dieren over de aanpak stikstofuitstoot. Provincie Zuid-Holland draait op dit moment een pilot in het gebied Nieuwkoop, op basis van een initiatief van Nieuwkoopse boeren. In de pilot wordt uitgezocht of het Nieuwkoopse initiatief mogelijk is, onder andere de juridische mogelijkheden en mogelijke gevolgen voor Zuid-Hollandse Natura2000 gebieden zijn hier onderdeel van.

Type besluit: GS-vergadering