Beantwoording statenvragen 3713 GL - Inzet SDE++ in lijn met Provinciaal beleid, het gebruik E-Boilers

Datum besluit: 2 februari 2020


Statenleden Klumpers en Özkaya van GroenLinks hebben vragen gesteld over de toekenning van SDE++ subsidies voor E-boilers. Zij waren met name benieuwd wat voor effect deze subsidies kunnen hebben op de provinciale ambitie om de gebouwde omgeving zoveel mogelijk aan te sluiten op een warmtenet. In de beantwoording is enerzijds naar voren gekomen dat GS weinig invloed hebben op de toekenning van SDE-subsidies en anderzijds dat GS niet verwachten dat de SDE++ subsidie op e-boilers een negatief effect zal hebben op warmtenetten. GS willen wel met het ministerie van EZK verkennen wat de meerwaarde en (on)mogelijkheden zijn om de SDE++ op de RES'sen te laten aansluiten.

Type besluit: GS-vergadering