Behandelvoorstel motie 974 - Çelik (DENK) inzake rol externe rapporteur

Datum besluit: 2 februari 2021


Het College van Gedeputeerde Staten heeft in haar vergadering van 2 februari 2021 gesproken over de reactie vanuit het College op de aangenomen motie van de heer Çelik (DENK) over de rol van de externe Rapporteur Warmtedossier. Het College gaat graag mee in het verzoek van de Staten om de Rapporteur van Provinciale Staten zo goed mogelijk van informatie te voorzien zodat hij zijn taak goed kan uitvoeren. Provinciale Staten zullen hierover per brief worden geïnformeerd.

Type besluit: GS-vergadering