Onafhankelijk onderzoek naar waterbodem in Meeslouwerplas

Datum besluit: 2 februari 2021


Partijen die betrokken zijn bij het provinciale recreatiegebied Vlietland en de herinrichting van de Meeslouwerplas hebben een verzoek gedaan aan GS om onafhankelijk onderzoek te doen naar de kwaliteit van de waterbodem. GS hebben dit verzoek afgewezen omdat zij op basis van de beschikbare onderzoeken, monitoring en partijgegevens geen reden zien voor zorgen over de waterbodemkwaliteit in de Meeslouwerplas.

Type besluit: GS-vergadering