Openstellingsbesluit subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

Datum besluit: 2 februari 2021


De provincie opent in 2021 wederom de subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen met een bedrag van €500.000,00. De provincie wil het in stand houden en verhogen van de kwaliteit van bedrijventerreinen stimuleren. Dit begint bij het onderzoeken naar mogelijkheden om een bedrijventerreinen kwalitatief te verbeteren. Ondernemersverenigingen, gemeenten en een Stichting BIZ kunnen een aanvraag indienen zoals voor diverse haalbaarheidsonderzoeken, en het opstellen van een meerjarenplan voor het doorontwikkelen van een ondernemersvereniging.

Type besluit: GS-vergadering