Reactie LTO Noord Chemische bestrijdingsmiddelen agrarisch natuurbeheer

Datum besluit: 2 februari 2021


Op 3 september 2020 is van LTO Noord een brief ontvangen over de beleidswijziging met betrekking tot het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, zoals deze was opgenomen in de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (wijziging van 8 oktober 2019) en staat vermeld in het Natuurbeheerplan 2021. In de reactie aan LTO Noord wordt ingegaan op de nieuwe wijziging van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer en wordt verhelderd dat het verbod niet van toepassing is op de lopende afspraken omtrent agrarisch natuurbeheer. Daarnaast wordt LTO Noord uitgenodigd voor het proces met externe partners dat wordt ingericht om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te onderzoeken en terug te brengen.

Type besluit: GS-vergadering