Routeakkoord Staande Mast Route 2020-2026

Datum besluit: 2 februari 2021


Gedeputeerde Staten hebben besloten het Routeakkoord 2020-2026 te ondertekenen. De Staande Mastroute is een veilige doorgaande vaarroute door Nederland, geschikt voor zeil- en motorboten met een masthoogte of een opbouw van meer dan 6 meter. De provincie is beheerder van een deel van de route, te weten de vaarwegen tussen Gouda en de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Door middel van het routeakkoord streven betrokken partijen ernaar de bediening van bruggen en sluizen in het recreatieseizoen op een bepaald niveau te handhaven. Dit houdt onder andere in dat het deeltraject West-Nederland, Amsterdam Willemstad, bij een vaarsnelheid van 9 km/uur  in 24 uur afgelegd kan worden. De partijen zijn vaarwegbeheerders en of objectbedienaren van Rijkswaterstaat, provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland, ProRail en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer. Het routeakkoord is een voortzetting van de huidige afspraken en past in het beleid zoals is verwoord in de beleidsnota Vaarwegen en Scheepvaart (2006).

Type besluit: GS-vergadering