Stand van zaken windpark Spui

Datum besluit: 2 februari 2021


Op verzoek van Provinciale Staten heeft gedeputeerde Potjer gesproken met de directie van Eurus Energy Europe BV (moederbedrijf van de exploitant van windpark Spui, Klein Piershil BV) over aanpassing van het draairegime van het windpark om zo geluidsoverlast voor omwonenden te verminderen. Eurus gaf aan dat deze mogelijkheden er niet zijn vanwege contracten over bijvoorbeeld het leveren van een vooraf afgesproken energieproductie en rendement op investeringen, zoals het Obligatiefonds. Eurus heeft dit nader toegelicht in de brief, die als bijlage bij de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten is gevoegd. Hierin is ook de stand van zaken van de onderdelen van het participatieplan opgenomen. Verder blijkt uit de kalenderjaargegevens van de exploitatie van het windpark dat deze in 2020 binnen de wettelijke normen voor geluid en slagschaduw is gebleven.

Type besluit: GS-vergadering