Verlening incidentele subsidie 2021-2023 project Plaatsing noodlokalen en renovatie ventilatiesysteem de Dubbelbrug

Datum besluit: 2 februari 2021


Gedeputeerde Staten hebben besloten OBS De Dubbelburg een incidentele subsidie van maximaal € 842.870,00 toe te kennen. De subsidie moet worden gebruikt om het ventilatiesysteem te verbeteren en een aantal noodlokalen te bouwen. Deze maatregelen zijn in het kader van motie 921 bedacht en zijn aanvullend op de wettelijk verplichte maatregelen. Mogelijke hinder van de tijdelijke ligging van de Ir. G. Tjalmaweg voor de school moet hiermee nog verder worden beperkt.

Type besluit: GS-vergadering