Woonbarometer 2020

Datum besluit: 2 februari 2021


De Woonbarometer 2020 beschrijft ontwikkelingen op de woningmarkt in Zuid-Holland. Hij richt zich op huishoudens, woningvoorraad, sociale huurmarkt en woningproductie. Op basis van de meest actuele gegevens die structureel bij de provincie beschikbaar zijn, ontstaat het volgende beeld:
•    De groei van het aantal huishoudens en de verandering in de samenstelling van die huishoudens zet gestaag door.
•    De woningvoorraad kent in 2019 de grootste stijging in vijf jaar, maar deze stijging is te weinig voor wat er nodig is.
•    Er zijn tot 2025 genoeg woningbouwplannen in de maak, en het komt nu erop aan die woningen ook echt te bouwen.
•    Belangrijk is om allerlei soorten woningen te bouwen.
De provincie gebruikt deze en andere uitkomsten uit de Woonbarometer 2020 in haar gesprek met de regio's en het Rijk over wonen. De provincie hoopt dat de Woonbarometer 2020 de regio’s, gemeenten en woningcorporaties in Zuid-Holland helpt bij de uitvoering van hun woontaken. De Woonbarometer 2020 is als doorlopende webpagina met door de gebruiker te veranderen figuren te vinden op https:/staatvan.zuid-holland.nl/woonbarometer/.

Type besluit: GS-vergadering