Beslissing op bezwaar van Huntsman Holland B.V. tegen opleggen last onder dwangsom voor overtreden van 2 vergunningvoorschriften

Datum besluit: 9 februari 2021


Op 23 juli 2020 is een last onder dwangsom opgelegd aan Huntsman Holland B.V. Het dwangsombesluit betreft twee lasten onder dwangsom, waarbij de eerste last is opgelegd doordat is geconstateerd dat de monitoring van de RTO-unit in MDI-1 en MDI-2 niet elke drie jaar heeft plaatsgevonden. De tweede last onder dwangsom is opgelegd naar aanleiding van een geconstateerde overschrijding van niet-reguliere emissies als gevolg van storingen en opstartprocedures aan de RTO die het vastgestelde aantal uren overschrijden. Huntsman Holland B.V. heeft bezwaar aangetekend tegen het dwangsombesluit. Gedeputeerde Staten hebben besloten de bezwaren van het bedrijf Huntsman Holland B.V. tegen het besluit tot oplegging van de twee lasten onder dwangsom deels gegrond te verklaren, waarmee de formulering van de lasten zijn aangepast en de begunstigingstermijn met betrekking tot de tweede last met een jaar is verlengd.

Type besluit: GS-vergadering