Beslissing op bezwaar subsidies POP3 elektrische voermengwagen

Datum besluit: 9 februari 2021


Een jonge landbouwer heeft bezwaar gemaakt tegen de weigering van de gevraagde POP3 subsidie voor jonge landbouwers.

Gedeputeerde Staten hebben, op basis van het advies van de Bezwarencommissie, besloten het bezwaar gegrond te verklaren. Aan de jonge landbouwer wordt een POP3 subsidie verleend voor een elektrische voermengwagen.

Type besluit: GS-vergadering