Bestuurlijke afspraken Basisvisie Recreatie Toervaart Nederland 2020-2025

Datum besluit: 9 februari 2021


Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met voortzetting van deelname aan de Basisvisie Recreatietoervaart 2020-2025. Daarmee werkt de provincie Zuid-Holland samen met partners aan het behoud en de ontwikkeling van Nederlandse wateren als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet.

Type besluit: GS-vergadering