Bestuursovereenkomst geluidsscherm N210 met Krimpen aan den IJssel

Datum besluit: 9 februari 2021


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besluiten een overeenkomst aan te gaan met de gemeente Krimpen aan den IJssel voor de gezamenlijke financiering van een geluidsscherm langs de N210. Er is samen met de bewonerscommissie gekozen voor dit scherm om de geluidsoverlast langs de N210 te verminderen. Het geluidsscherm is onderdeel van de uitvoering van het Actieplan Geluid provinciale wegen 2018-2023.

Type besluit: GS-vergadering