Verlenen vergunning voor een ligplaatsvoorziening (steiger) in afwijking van het ligplaatsenbeleid

Datum besluit: 9 februari 2021


In de Oude Rijn ligt een steiger (Alphen a/d Rijn). Deze steiger ligt voor een gedeelte in de veiligheidszone van de Albert Schweitzerbrug. Gedeputeerde Staten heeft de bewoner van dit perceel een vergunning verleend voor het overnemen en behouden van deze steiger. Daarbij heeft Gedeputeerde Staten afgeweken van het provinciale ligplaatsenbeleid (artikel 4:84 Awb). Als zou worden vastgehouden aan dit beleid had dit onevenredige gevolgen gehad voor de bewoner.

Type besluit: GS-vergadering