Beantwoording Statenvragen 3763 GroenLinks over Feitenrelaas inzake de regeling melden vermoedens van een misstand

Datum besluit: 5 juli 2021


GroenLinks heeft Statenvragen gesteld over een onderzoek naar een melding van een vermoeden van verontreinigd rivierslib binnen de locatie Spuimonding-West langs het Haringvliet. Naar aanleiding van het vermoeden is door de Eenheid Audit en Advies van de provincie Zuid-Holland een onderzoek uitgevoerd. De inhoud van het onderzoek vormde voor de GroenLinks-fractie aanleiding om schriftelijke vragen in te dienen. Gedeputeerde Staten hebben de schriftelijke vragen beantwoord.

Type besluit: GS-vergadering