Behandelvoorstel moties 1010, 1012, 1019 en 1021 inzake RES’sen

Datum besluit: 5 juli 2021


Op 16 juni 2021 heeft PS ingestemd met het voorstel RES'en. Bij behandeling is een aantal moties aangenomen. Het gaat om de moties 1010, 1012, 1019 en 1021. In dit voorstel wordt aan PS een behandelvoorstel gedaan.

Type besluit: GS-vergadering