Voordracht gedeputeerde Baljeu in IPO-Bestuur juni 2021

Datum besluit: 5 juli 2021


Gedeputeerde Baljeu wordt voorgedragen als lid van het IPO-Bestuur naar aanleiding van het vertrek van de heer Vermeulen uit het College van Gedeputeerde Staten.

Type besluit: GS-vergadering