Beantwoording statenvragen 3750 PVV - meer provinciale ondersteuning woningbouwopgave gemeenten

Datum besluit: 1 juni 2021


GS beantwoorden de Statenvragen van de PVV over de provinciale ondersteuning van de woningbouwopgave aan gemeenten. GS bevestigen dat gemeenten het momenteel financieel zwaar hebben, onder andere door de coronacrisis en structurele tekorten op de jeugdzorg. GS lichten toe welke instrumenten en middelen worden ingezet om gemeenten te helpen bij het realiseren van de woningbouwopgave. Tevens benoemt GS dat de grote woningbouwopgave ook kansen biedt om de energietransitie te bespoedigen zonder dat het bouwtempo belemmert. Daarom zet de provincie bijvoorbeeld ook in op een initiatief als WarmtelinQ.

Type besluit: GS-vergadering