Beslissing op bezwaar Van Leeuwen Papier- en metaalhandel voor last onder dwangsom en invordering verbeurde dwangsommen

Datum besluit: 1 juni 2021


Aan Van Leeuwen Papier- en Metaalhandel B.V. is op 22 december 2020 een last onder dwangsom opgelegd vanwege het gebruik van een illegale afval sorteerinstallatie binnen de inrichting.Bij besluit van 12 maart 2021 zijn twee verbeurde dwangsommen ingevorderd. Tegen deze besluiten heeft Van Leeuwen Papier- en Metaalhandel B.V. bezwaar gemaakt. Op 26 april 2021 heeft de bezwarencommissie geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren en de besluiten van 22 december 2020 en 12 maart 2021 te handhaven. Gedeputeerde Staten hebben besloten dit advies te volgen.

Type besluit: GS-vergadering