Intrekken Regeling Dienstkleding Provincie Zuid-Holland

Datum besluit: 1 juni 2021


De Regeling Dienstkleding provincie Zuid-Holland is met ingang van 1 juni 2021 ingetrokken en vervangen door het Voorschrift Dienstkleding provincie Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering