Programmaplan Flexwonen 2021-2024

Datum besluit: 1 juni 2021


De provincie wil flexwonen agenderen en bevorderen. Tijdelijke woonvormen vergroten de kans op een snel thuis voor spoedzoekers, maken goed gebruik van schaarse ruimte en helpen bij het versnellen van de woningbouw. Bij flexwonen gaat het om een verplaatsbare of tijdelijke woning, een tijdelijke locatie en/of een tijdelijk huurcontract. Studenten, arbeidsmigranten, starters, mantelzorgers, dak- en thuislozen, statushouders, mensen die lang in een gevangenis zaten, mensen die uitstromen uit een instelling of beschermde woonvorm en mensen waarvan de relatie strandt hebben meestal met spoed een kleine goedkope huurwoning nodig. Zij hebben onvoldoende inschrijfduur kunnen opbouwen om in aanmerking te komen voor een reguliere woning. Een tijdelijk onderkomen voor enkele jaren helpt om zaken op orde te krijgen en wat inschrijfduur op te bouwen. In Zuid-Holland staan kantoren, scholen en verpleeghuizen leeg en worden in onbruik geraakte bedrijfsterreinen niet gebruikt. Dat is zonde. De provincie bouwt zelf geen woningen. Wij willen gemeenten, woningcorporaties en anderen stimuleren om plannen voor flexwonen te maken en hen daarbij ondersteunen. Dit doen we door het delen van goede praktijkvoorbeelden, publicaties, masterclasses en haalbaarheidsubsidies. In het programmaplan Flexwonen 2021-2024 staat welke activiteiten de provincie in samenspraak met lokale partijen onderneemt.

Type besluit: GS-vergadering