Vaststellen regionale energiestrategie 1.0 Drechtsteden

Datum besluit: 1 juni 2021


In de regionale energiestrategieën – kortweg de RES – zoeken we met elkaar de mogelijkheden om invulling te geven aan het Klimaatakkoord. Ze gaan over warmte en de duurzame opwekking van elektriciteit. Gedeputeerde Staten hebben de regionale energiestrategie Drechtsteden besproken en geven aan Provinciale Staten het advies om deze vast te stellen. GS hebben veel waardering voor het vele werk dat in de regio is verzet. De RES is een belangrijke stap in de noodzakelijke energievernieuwing.In de complexe situatie van het drukbevolkte Zuid-Holland met aan de ene kant grote energievraag en aan de andere kant beperkte beschikbare ruimte is het de Zuid-Hollandse energieregio’s toch gelukt om te komen tot plannen voor 6 TWh hernieuwbare elektriciteit. Een evenwichtige bijdrage dus aan de landelijke opgave van 35 TWh.

Type besluit: GS-vergadering