Wijziging subsidieregeling toerisme Zuid-Holland

Datum besluit: 1 juni 2021


Vanwege het succes van de subsidieregeling toerisme in 2020  stelt de provincie de regeling dit jaar opnieuw open. De regeling voorziet in een maatschappelijke behoefte en was eerder fors overvraagd. Van 20 juli 2021 tot en met 15 september 2021 is het mogelijk opnieuw subsidieaanvragen in te dienen. De regeling is op basis van de ervaringen en de ontvangen aanvragen op enkele punten aangepast. Daarbij is ook gekeken naar de vereenvoudiging van de regeling. De regeling bevat nu minder beoordelingscriteria en een concretere omschrijving van de bijdrage aan de provinciale beleidsopgaven. In de aangepaste regeling ligt de nadruk explicieter op bewonersparticipatie, het betrekken van jeugd en een bijdrage aan een duurzaam en schoon Zuid-Holland. Daarmee is de essentie van de regeling behouden, namelijk het ondersteunen van projectvoorstellen met een toeristisch oogmerk die bijdragen aan andere provinciale opgaven.

Type besluit: GS-vergadering