Startnotitie Partiële Herziening Inpassingsplan RijnlandRoute N206 Europaweg

Datum besluit: 15 juni 2021


Gedeputeerde Staten leggen de Startnotitie voor de partiële herziening inpassingsplan RijnlandRoute aan Provinciale Staten voor ter vaststelling. De Startnotitie beschrijft de inhoudelijke hoofdlijnen en uitgangspunten voor de partiële herziening. Aanleiding hiervoor is dat Gedeputeerde Staten een aantal wijzigingen aan het project Europaweg, onderdeel van de RijnlandRoute, gaat doorvoeren. Het oorspronkelijke ontwerp van de Europaweg bleek bij nadere uitwerking zeer moeilijk realiseerbaar en risicovol. In het aangepaste ontwerp zijn kansen benut voor een slimmere en veiligere bouw, ondervindt de omgeving minder (verkeers-)hinder en is er meer aandacht voor de kwaliteit.

Type besluit: GS-vergadering