Statenvragen 3745 PvdD over luchtwassers in relatie tot stikstofemissie

Datum besluit: 15 juni 2021


Gedeputeerde Staten (GS) beantwoorden de Statenvragen van de PvdD over stikstofemissie bij de toepassing van luchtwassers. Dit zijn filtersystemen die veehouders in hun stallen moeten inbouwen om de uitstoot van fijnstof en stikstof te verminderen. De beantwoording van GS legt uit dat de luchtwassers gestandaardiseerde en op hun werking geteste systemen zijn. De toepassing ervan moet aan een groot aantal regels voldoen. GS zien daarom geen aanleiding om de toepassing apart te beoordelen of hieraan nadere eisen te stellen. Een heroverweging van onherroepelijke vergunningen is niet aan de orde.

Type besluit: GS-vergadering