Steunverklaring plaatsing ANWB gebiedsborden Bijzonder Provinciaal Landschap langs rijksweg(en)

Datum besluit: 15 juni 2021


De provincie steunt de landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland in hun wens om ANWB-gebiedsborden langs rijkswegen te plaatsen ter vergroting van de bekendheid en promotie van dit gebied.

Type besluit: GS-vergadering