Beantwoording Statenvragen 3759 van Groep GO over Hybride werken werknemers provincie

Datum besluit: 22 juni 2021


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen van Groep GO over hybride werken van werknemers bij de provincie vastgesteld. In de beantwoording gaan GS o.a. in op de wijze waarop het hybride werken vorm gegeven zal worden en hoe medewerkers gefaciliteerd worden bij het thuiswerken.

Type besluit: GS-vergadering