Initiatiefvoorstel van PvdD kleine marterachtigen van vrijstellingslijst

Datum besluit: 22 juni 2021


Gedeputeerde Staten reageren in de zienswijze op het initiatiefvoorstel van Partij voor de Dieren om de Wezel, hermelijn en bunzing van de provinciale vrijstellingslijst lijst af te halen. Dat deze ‘’kleine marterachtigen’’ op de provinciale vrijstelling staan betekent niet dat deze dieren vogelvrij zijn, maar dat bij een aantal specifieke activiteiten het niet verplicht is aan te tonen dat deze activiteiten niet het leefgebied van deze soorten raakt. Gedeputeerde Staten geven in overweging mee om dit voorstel te betrekken bij de beleidsvorming ten aanzien van het soortenbeleid. Daarbij geven zij in overweging mee af te wegen in hoeverre het niet-verlenen van een vrijstelling voor marterachtigen daadwerkelijk bijdraagt aan de bescherming van deze soorten met de onderzoeksinspanningen en administratieve lasten voor een initiatiefnemer.

Type besluit: GS-vergadering