Woningbehoefteraming 2021

Datum besluit: 22 juni 2021


De provincie Zuid-Holland heeft onderzocht hoeveel extra woningen er in Zuid-Holland nodig zijn in de periode 2021 tot en met 2030 om in de verwachte vraag aan woningen te voorzien. De nieuwe cijfers laten zien dat dit er veel meer zijn dan in 2019 werd verwacht. Voor deze extra woningen zijn inmiddels genoeg plannen. Belangrijk is wel dat meer plannen planologisch ‘hard’ gemaakt worden en sneller tot uitvoering komen. De provincie gaat hierover vanuit een meer sturende rol in gesprek met de acht woonregio’s. Er wordt bekeken in hoeverre de voorgenomen woningbouwprogramma's hieraan tegemoet kunnen komen en wat er verder nodig is om tot een hogere en snellere woningproductie te komen. Het gaat de provincie vooral om voldoende juiste woningen, op de juiste plek en op het juiste moment voor mensen die een woning zoeken.

Type besluit: GS-vergadering