Beantwoording Statenvragen 3761 PvdA - Te veel poepbacterien gemeten bij tientallen stranden

Datum besluit: 29 juni 2021


Gedeputeerde Staten hebben de Statenvragen nummer 3761 van PvdA, met betrekking tot te veel poepbacteriën gemeten bij tientallen stranden, beantwoord.

Type besluit: GS-vergadering