Beheerovereenkomst Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard 2022-2027

Datum besluit: 29 juni 2021


In de Krimpenerwaard wordt 2.250 ha nieuwe natuur gerealiseerd, als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Voor de gronden in provinciaal eigendom, ongeveer 780 ha, was het beheer nog niet geregeld. Vanuit de gedachte dat het beheer zoveel mogelijk door partijen uit het gebied moet worden uitgevoerd, is in het najaar van 2020 de stichting Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard (NBC) opgericht. Het NBC is een unieke organisatie waarin landbouw en natuur zijn verenigd. De provincie sluit met het NBC een beheer- en pachtovereenkomst af voor de periode 2022-2027 en verstrekt aan het NBC een beheersubsidie zodat het natuurbeheer kan worden uitgevoerd. Het NBC voert de werkzaamheden uit op basis van een beheerplan en monitort de natuurontwikkelingen. In 2027 besluit de provincie of de gronden definitief naar het NBC gaan.

Type besluit: GS-vergadering