Benoeming van de heer F. Zevenbergen bij verbonden partijen

Datum besluit: 29 juni 2021


Gedeputeerde Floor Vermeulen heeft een andere functie aanvaard en verlaat de provincie. De heer F. Zevenbergen zal hem opvolgen als gedeputeerde in het college. Daartoe is in de PS-vergadering van 16 juni 2021 besloten. Na dit besluit dient ook de provinciale vertegenwoordiging in verbonden partijen hierop aangepast en gecommuniceerd te worden. Daartoe strekt dit besluit.

Type besluit: GS-vergadering