Portefeuilleverdeling na wijziging samenstelling College Gedeputeerde Staten juni 2021

Datum besluit: 29 juni 2021


Bij het aantreden van het College van Gedeputeerde Staten in 2019 is de portefeuilleverdeling (inclusief 2e portefeuillehouders) vastgesteld. De heer Floor Vermeulen heeft per 18 juni 2021 een nieuwe functie als burgemeester van de gemeente Wageningen en vertrekt uit het College van Gedeputeerde Staten. De heer Frederik Zevenbergen is op 16 juni door Provinciale Staten benoemd in het College van Gedeputeerde Staten. De portefeuilleverdeling wordt daarom gewijzigd. Daarnaast wordt een nieuwe portefeuille ‘Geluid in de Rotterdamse haven’ toegevoegd aan het overzicht. Het college heeft besloten de gewijzigde portefeuilleverdeling vast te stellen.

Type besluit: GS-vergadering