Wijziging POP3 openstellingsbesluit LEADER subsidie Zuid-Holland 2021-2022 art. 2, 3 en 9

Datum besluit: 29 juni 2021


De provincie Zuid-Holland verstrekt LEADER subsidie via het Openstellingsbesluit POP-3 LEADER projecten Zuid-Holland 2021-2022. Gedeputeerde Staten hebben het openstellingsbesluit op technische punten aangepast. Met de aanpassing kan de administratieve last voor aanvragers en beoordelaars worden verlaagd, wordt 7 juli als extra indieningsdatum voor aanvragers toegevoegd en wordt het mogelijk voor provincie en overige nationale overheden om samen te investeren in publieke projecten.

LEADER is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP-3). POP-3 is een onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Type besluit: GS-vergadering