Beantwoording Statenvragen 3758 van de SP over veer Maassluis – Rozenburg

Datum besluit: 8 juni 2021


Statenlid mevrouw R. van Aelst (SP) stelde vragen over het uitvallen van de veerdienst Maassluis - Rozenburg op 13 en 20 mei. Het vervangend vervoer functioneerde op 13 mei niet naar behoren. De vervoerder is hierop aangesproken en maakt een verbeterplan. De storing van 20 mei was binnen twee uur opgelost, waardoor vervangend vervoer niet nodig was. De oorzaak van de uitval is een storing in de veerpont Staeldiep. Omdat veerpont Blankenburg al sinds 22 februari niet inzetbaar is wegens een defect was vervanging niet mogelijk. De veerdienst wordt sinds de in november 2020 begonnen lockdown met een veerpont uitgevoerd om in te spelen op het geringere aantal reizigers.

Het uitvallen van de Blankenburg is te wijten aan een defect onderdeel in de aandrijving. Vervoerder AquaSwets (onderdeel van Blue Amigo) heeft dit onderdeel, dat met de hand moet worden gemaakt, per ommegaande besteld bij de leverancier en dringt al langere tijd aan op spoedige levering. De actuele verwachting is dat levering en inbouw van de onderdelen in juli afgerond zijn. De bestelling van een nieuwe veerpont voor het veer Maassluis - Rozenburg is in voorbereiding en wordt dit jaar verwacht. De nieuwe pont kan in 2023 in dienst komen.

Type besluit: GS-vergadering